Hur Brexit påverkar importen av växtprodukter

Brexit innebär att Förenade kungariket utträder ur Europeiska unionen. Förenade kungariket (United Kingdom, UK) inbegriper Storbritannien (England, Skottland, Wales) och Nordirland.

Övergångsperioden för Brexit pågår till 31.12.2020. Under övergångsperioden är förfarandet i enlighet med de tidigare reglerna som om Britannien fortfarande var medlem i EU.

Efter övergångsperioden, från och med 1.1.2021  blir samma importkrav gällande för växter och växtprodukter som införs från Storbritannien (England, Skottland och Wales) som från övriga länder utanför EU. Läs mera om kraven här.

Med Nordirland handeln förtsätter med EU-reglerna också efter 1.1.2021.

Kontakt

  • kasvinterveys@ruokavirasto.fi
Sidan har senast uppdaterats 23.11.2020