Hur Brexit påverkar importen av växtprodukter

Brexit innebär att Förenade konungariket utträder ur Europeiska unionen. Förenade konungariket (United Kingdom, UK) inbegriper Storbritannien (England, Skottland, Wales) och Nordirland.

Om Brexit genomförs utan utträdesavtal, kommer produkter som förs in från UK att från och med tidpunkten för utträdet omfattas av samma krav som andra länder utanför EU.

Om det finns ett utträdesavtal följs villkoren i utträdesavtalet.

Kontakt

  • kasvinterveys@ruokavirasto.fi