Hur Brexit påverkar utsädessektorn och sortregistreringen

Till följd av ett eventuellt avtalslöst Brexit blir Storbritannien ett tredjeland. För utsädeshandeln har detta dubbel betydelse: Efter ett avtalslöst Brexit 

  • går det inte längre att föra in utsäde från Storbritannien till EU:s marknad. Det här beror på att EU och Storbritannien inte har ingått något avtal med vilket Storbritanniens utsädessystem konstateras motsvara EU:s utsädessystem, vilket är ett villkor för import från tredjeländer.
  • tas de sorter som i EU:s gemensamma sortförteckning är listade enbart av Storbritannien och/eller som upprätthålls enbart i Storbritannien bort från EU:s marknad.  

Läs kommissionens no deal -meddelande: (seeds and other plant reproductive propagating material)

 

Ytterligare information:

Tarja Hietaranta, 050 344 3748, tarja.hietaranta@ruokavirasto.fi 
Marja Savonmäki, 02 951 622 80, marja.savonmaki@mmm.fi

Sidan har senast uppdaterats 27.9.2019