Tillåtna gränskontrollstationer för växter, trävaror och begagnade maskiner

Du kan importera växter, växtprodukter och begagnade maskiner till Finland på följande sätt:

Via gränskontrollstationerna Helsingfors flygplats och Vaalimaa 

  • alla växter för plantering och växtprodukter.
  • begagnade skogs- och jordbruksmaskiner via Vaalimaa.

Via Nordsjö hamn kan du importera

  • endast förpackade lökar, knölar och fröer samt begagnade skogs- och jordbruksmaskiner.

Via Åbo hamn kan du importera 

  • endast förpackade lökar, knölar och fröer samt begagnade skogs- och jordbruksmaskiner

Via Åbo flygplats och Uleåborg hamn kan du importera

  • endast fröer.

Råvirke, sågat virke och andra träprodukter får importeras via flera andra gränskontrollstationer.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.2.2021