Växtinspektion vid destinationen

Växtinspektion i destinationen

Växtinspektionen av en importerad försändelse görs vanligen på införselplatsen (såsom en hamn eller flygplats). En försändelse som består av växter eller växtprodukter kan förflyttas från införselplatsen till destinationen för inspektion, om förutsättningarna för en inspektion där är bättre än på införselplatsen. Förflyttningen av försändelsen får ändå inte medföra en risk att en växtskadegörare sprider sig. Vid förflyttning av en växtförsändelse kan man förfara på två sätt allt enligt mängden växtpartier som importören infört under årets lopp.

Regelbunden import – för inspektionsplatsen ansöks om ett godkännande

Importören kan kontrollera om inspektionsplatsen är godkänd:

Om en inspektionsplats inte finns med i förteckningen, kan importören ansöka om att inspektionsplatsen dvs. det officiella kontrollstället godkänns genom att fylla i en Webropol-blankett på Livsmedelsverkets webbplats.

Ett villkor för godkännandet är att växtförsändelserna som importeras kan hållas åtskilda från andra växter. Utöver det ska säkerställas att försändelsen inte tas i användning innan den inspekterats och godkänts för import.

Sporadisk import – försändelserna inspekteras på en gränskontrollstation

För en importör som inför en eller några få växtförsändelser per år är inspektionsplatsen i första hand en gränskontrollstation. Livsmedelsverket kan förelägga att enskilda växtförsändelser som införs förflyttas från införselplatsen för inspektion, om förutsättningarna för inspektion i destinationen är bättre än på införselplatsen och förflyttningen inte medför någon risk att en växtskadegörare sprider sig. Det är bra att diskutera med en växtskyddsinspektör om en förflyttning är nödvändig innan försändelsen anländer till landet.

Dokumentinspektionen alltid på införselplatsen

Växtförsändelsens dokumentinspektion sker alltid på införselplatsen, där man utreder om försändelsen som införs åtföljs av ett påkallat sundhetscertifikat. Dokumentinspektionen utförs av införselplatsens tillsynsmyndighet (Livsmedelsverket eller NTM-centralen), till vilken importören ska leverera sundhetscertifikatet och andra dokument över försändelsen som införs, såsom fraktsedeln eller fakturan.

Efter en godkänd dokumentinspektion beviljas försändelsen ett förflyttningstillstånd och utarbetas ett förflyttningsdokument, som bifogas till sundhetscertifikatet som åtföljer försändelsen. Importören eller en representant för importören förbinder sig med sin underteckning att följa förflyttningsvillkoren som nämnts i förflyttningsdokumentet.

Importören beställer en växtskyddsinspektion för försändelsen som anländer av växtskyddsinspektören inom sitt område.

Kontakt

  • kasvinterveys@ruokavirasto.fi
Sidan har senast uppdaterats 8.2.2021