TRACES-handledning

Handel på den inre marknaden och export till länder utanför EU

Registrering av tjänsteveterinärer

  • Överinspektör Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle@ruokavirasto.fi
  • Inspektör Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces@ruokavirasto.fi (export till länder utanför EU)

Registrering av kommersiella aktörer

Uppgörande av intyg över handel på den inre marknaden

Kommunalveterinären ska i första hand kontakta länsveterinären.

  • Länsveterinärerna på sitt område, se kontaktuppgifter från länken ovan
  • Överinspektör Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle@ruokavirasto.fi

Frågor gällande export till länder utanför EU

  • Inspektör Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces@ruokavirasto.fi

Import från länder utanför EU

Registrering av användare

  • Inspektör Marko Saarikoski: puh. 040 744 0771, marko.saarikoski@ruokavirasto.fi

Uppgörande av CVED-intyg

  • Marko Saarikoski: puh. 040 744 0771, marko.saarikoski@ruokavirasto.fi