TRACES-handledning

Handel på den inre marknaden och export till länder utanför EU

Registrering av tjänsteveterinärer

 • Överinspektör Nina Aalto, 040 489 3322, nina.aalto@ruokavirasto.fi
 • Överinspektör Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle@ruokavirasto.fi
 • Inspektör Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces@ruokavirasto.fi (export till länder utanför EU)

Registrering av kommersiella aktörer

 • Länsveterinärerna på sitt område bekräftar alla aktörer som planerar export av djur
 • Överinspektör Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle@ruokavirasto.fi
 • Överinspektör Nina Aalto 040 489 3322, nina.aalto@ruokavirasto.fi

Uppgörande av intyg över handel på den inre marknaden

Kommunalveterinären ska i första hand kontakta länsveterinären.

 • Länsveterinärerna på sitt område, se kontaktuppgifter från länken ovan
 • Överinspektör Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle@ruokavirasto.fi
 • Överinspektör Nina Aalto, 0400 489 3322, nina.aalto@ruokavirasto.fi

Frågor gällande export till länder utanför EU

 • Inspektör Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces@ruokavirasto.fi

Import från länder utanför EU

Registrering av användare

 • Inspektör Marko Saarikoski: puh. 040 744 0771, marko.saarikoski@ruokavirasto.fi

Uppgörande av CVED-intyg

 • Marko Saarikoski: puh. 040 744 0771, marko.saarikoski@ruokavirasto.fi