TRACES-övningsprogram

Man kan på egen hand bekanta sig med programmet på internet, eftersom kommissionen har skapat ett övningsprogram för TRACES.

Programmet är öppet för alla. Programmet fungerar på alla medlemsländers språk och, om man vill, man kan också ta en utskrift av anvisningarna på papper (närmare 400 sidor). För att kunna använda övningsprogrammet krävs man användarnamn och lösenord, vilka kommissionen har gett ut åt de olika aktörerna i medlemsländerna.

Användaridentifikationer för TRACES-övningsprogram

Användaridentifikationerna för TRACES-övning för aktörer på den inre marknaden är:

E-post

Lösenord

EO01.FI@traces-cbt.net

EO01.FI

EO02.FI@traces-cbt.net

EO02.FI

Användaridentifikationerna för TRACES-övning för aktörer som bedriver import från länder utanför EU är följande:

E-post

Lösenord

TRANSITAIR.FI@traces-cbt.net

TRANSITAIR.FI