TRACES vid import från länder utanför EU

Vid import från länder utanför EU gör företaget (importör eller hans representant) en förhandsanmälan till den veterinära gränskontrollstationen om de partier som ska importeras genom att fylla i det gemensamma veterinära införseldokumentet, det så kallad CVED-dokumentet (Common Veterinary Entry Document), för både produkter och levande djur.

Den som använder programmet kommer åt att fylla i CVED-dokumentet efter att ha registrerat sig som TRACES-användare och genom att göra så som programmet kräver. I TRACES används ett CVED-dokument för levande djur (Kommissionens förordning (EG) Nr 282/2004), ändrad genom Kommissionens förordning (EG Nr 585/2004) och ett CVED-dokument för produkter, vilket trädde i kraft 1.3.2004 (Kommissionens förordning (EG) Nr 136/2004). När den första sidan av CVED har fyllts i kan användaren med hjälp av programmet skicka en förhandsanmälan till gränsveterinären. Hälsointygen sänds till gränskontrollstationen i pappersform liksom tidigare.

I frågor gällande TRACES-programmet, ta kontakt med den veterinära gränskontrollstationen i Helsingfors hamn, tfn. +35840 146 7551 eller marko.saarikoski@ruokavirasto.fi

Användning av TRACES-programmet vid import från länder utanför EU

I TRACES-programmet fylls del 1 i för både produkter och djur för alla partier från länder utanför EU

  • Programmet innehåller också hälsointygsmodeller, som man får fram genom att på startsidan välja ”empty certificate”. Det är säkrast att be Livsmedelsverket verifiera hälsointygsmodellerna, åtminstone innan första import.
  • Kommissionen upprätthåller en fil med ”Vanliga frågor – Frequently asked questions (FAQ)”. Man har tillgång till dem från TRACES-programmet utan att behöva logga in till programmet, om man klickar på ”information” i övre högra hörnet och sedan på ”library”.
  • Användarinstruktioner finns på Kommissionens webbsidan (på engelska).
  • Mer information om övningsprogrammet på "TRACES-övningsprogram".
Sidan har senast uppdaterats 12.11.2018