Frågor och svar om Traces rörande växter, timmer och trävaror

Ibruktagning av TracesNT

Hur kan jag få en ny användaridentitet till Traces?    

Varje användare ansöker om personlig användar-id direkt från Traces-systemet. Den första ansökaren godkänns som huvudanvändare av Livsmedelverket, men de övriga godkänns av huvudanvändaren. Se importanvisningar för växthälsa > Anvisningar on Traces > Anvisning på finska Traces-käyttäjätunnusten haku ja uuden yrityksen luominen.

Jag har ansökt om användar-id, men har inte fått svar i ärendet och kommer inte in i systemet. Vad borde jag göra?                                   

Företagets Traces-huvudanvändare godkänner övriga användare i företaget som Traces-användare. Var i första hand i kontakt med Traces-huvudanvändaren i ditt företag och be om tilläggsuppgifter. Ifall du är företagets huvudanvändare, dvs. är den första som ansöker om Traces-användartillstånd, var i kontakt med Livsmedelsverket: kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi .

Vilken verksamhet bör man välja i TracesNT då man ansöker om användar-id?                    

Under punkten verksamhet har alla importörer av växter "Operatör (växter, växtprodukter och andra varor) (PLANTS)" som funktion. För speditörer står det "Ansvarig för lasten" i punkten Verksamhet. Se importanvisningar om växthälsa > anvisningar om Traces > Anvisning på finska Traces-käyttäjätunnusten haku ja uuden yrityksen luominen. 

Jag importerar virke eller runt trä. I Traces-systemet står det som verksamhet för mitt företag ”Operatör (växter, växtprodukter och andra varor) (PLANTS)". Ska jag välja / begära import av timmer (FLEGT) -funktionen för mitt företag?

Absolut inte. FLEGT-licenssystemet gäller import från VPA-länder (för närvarande endast Indonesien). Mer information finns på Flegt-licenssystemets webbplats. PLANTS-verksamheten avser aktörer i enlighet med växtskyddslagstiftningen och de produkter som de importerar, till exempel rundved eller virke från tall (Pinus Sylvestris) och gran (Picea abies). Om rollen har ansökt om och erhållits på ett otillbörligt sätt kan begäran om borttagning av rollen begäras från Livsmedelsverket.

När jag skapar användaridentifikationen kan jag inte hitta vår produkt i menyn. Vilken sektion och funktion ska vi välja?               

Aktörer som importerar produkter som skall åtföljas av ett sundhetscertifikat väljer som sektion Plant nurseries (PLANTS) och som verksamhet Professional operator (plants, plant products and other objects) Plants.

Mitt företag finns i Traces-systemet, men det finns ingen ”Lastansvarig” (ansvarig för lasten) (RFL) roll för det. Hur ansöker jag om nya användarroller i systemet?

Nya uppgifter/verksamheter hos aktören söks på samma sätt som aktörens första uppgift/verksamhet. I det här fallet är det emellertid inte längre nödvändigt att ansöka om ID:er i EU:s inloggningssystem, utan att ansöka om en ny roll/verksamhet direkt i Traces.

Vilken information måste tillhandahållas när man skapar en ny aktör/företag i Traces?

Se importanvisningar om växthälsa > anvisningar om Traces > Anvisning på finska Traces-käyttäjätunnusten haku ja uuden yrityksen luominen. 

Jag håller på och skapar en ny aktör i Traces. Detta är en rysk träleverantör som säljer ved till Finland. Instruktionerna för hur man fyller i Traces som vi har fått uppmanar oss att sätta INN eller EORI som företagets specifikation. Vad är rätt punkt för INN?

Du kan använda det nationella företagsnumret för INN-numret. Ditt företag bör ha ett ID-nummer.

Har det någon betydelse, om det står ”ny” eller ”giltig" i avsändarens användarroller?              

Vi bekräftar finska företag som giltiga när ansökningarna har behandlats. Andra kommer att förbli i tillståndet ”ny”. Statusen påverkar inte användningen av Traces.

Ifyllning av importanmälan (CHED-PP)

Hur kan jag veta vilken typ av CHED jag bör välja då det finns: CHED-A, CHED-P, CHED-D och CHED-PP?

Den nya dokumentmodellen för produkter av animaliskt ursprung är CHED-P (Common Health Entry Document for Animal Products) och för levande djur CHED-A (Common Health Entry Document for Animals). I det gamla Traces-systemet kallas deklarationen ett CVED (Common Veterinary Entry Document).

För växter, växtprodukter och virke är dokumentmodellen CHED-PP (Common Health Entry Document for Plants, Plant Products and Plant propagating material) och dokumentmodellen för foder och livsmedel som inte är djur under förbättrad importkontroll är CHED-D (Common Health Entry Document for feed and food of icke-animaliskt ursprung).

Är det obligatoriskt att ange sundhetscertifikatets nummer i hälsoinförselhandlingen för växter och växtskydd (CHED-PP)?              

Om du importerar växter avsedda att planteras eller virke från annat land än Ryssland ska du skriva in sundhetscertifikatets nummer och skanna sundhetscertifikatet som bilaga till CHED. Det här gör införselprocessen snabbare och du får snabbare tillgång till varorna.

Om du importerar rundvirke eller träprodukter (flis, sågat virke, panel m.m.) som kräver sundhetscertifikat från Ryssland och du omfattas av periodförtullning, räcker det med periodförtullningens nummer och periodens inledningsdag på CHED. Vid gränsen ska Arex:s MRN-nummer och TracesNT:s CHED-nummer anges. Beakta att CHED som gjorts i slutet av månaden för följande månad ska anmälas med följande månads periodförtullningsnummer men med föregående månads datum, eftersom datumet inte kan vara i framtiden.

Är det obligatoriskt att ange transportmedlets identifikation (t.ex. registernumret) på hälsoinförselhandlingen (CHED-PP)? 

Det är obligatoriskt att ange transportmedlet. Livsmedelsverket rekommenderar att även fylla i en identifikation, eftersom detta möjliggör att kombinera laster som inspekteras med dokumenten.

Kan man göra hälsoinförselhandlingen (CHED-PP) på förhand?

Ja, det kan man. Man kan lämna CHED-dokumentet i utkastläge, då det är möjligt att komplettera det vid behov. Det går alltså att på en gång göra många CHED, som valideras, alltså godkänns, i den takt som importpartierna anländer. Man kan ändra på uppgifterna efter att man sänt dokumentet så länge som CHED är i stadiet NY. Det går att klona CHED från redan sända CHED med funktionen ”kopiera som nytt", varvid all information inte alltid behöver fyllas i på nytt.

Har fyllt i CHED, men det syns inte hos myndigheterna. Varför inte?                         

Du har troligen sparat ditt CHED endast med att välja ”save”. CHED blir synligt för myndigheterna efter att du har tryckt på "Skicka för validering".

Hur länge i förväg ska hälsoinförselhandlingen (CHED-PP) göras?

Enligt lagstiftningen måste CHED göras senast fyra timmar innan importförsändelsens ankomst vid gränsen. I praktiken räcker det att CHED görs senast när sändningen är vid gränsen. Ju tidigare CHED är klart, desto snabbare kan importprocessen fortsätta och växtinspektörerna kan utföra en eventuell kontroll av växthälsa på importförsändelsen.

Jag skickade av misstag CHED. Hur tar jag bort det?

Inga problem. Så länge anmälan är i läget "NY" kan du ändra på det eller radera meddelandet.

CHED jag skickade in har felaktig information. Hur ändrar jag min information?

När du fyller i informationen bör du vara noggrann och spara CHED som ett utkast så länge som möjligt. När du får mer detaljerad information om importpartiet kan du fylla i utkastet och skicka det till myndigheten för ett beslut. Om du ändrar ett CHED som redan har lämnats in för ett beslut, måste det skickas in på nytt för ett beslut.

Jag importerar trä och virke. I CHED-PP:s DEL I punkt I.31. ”Beskrivning av produkterna” finns inte tydligt virke, flis eller rundvirke. Vilken produkttyp ska jag välja?

  • Flis: Växtprodukter (övriga)
  • Damm: Växtprodukter (övriga)
  • Spån: Växtprodukter (övriga)
  • Bark: Plant product (bark)
  • Bakar/diverse produkter: Växtprodukter (övriga)
  • Avfallsvirke: Växtprodukter (övriga)
  • Rundvirke (massaved, stockar): Växtprodukter (övriga)
  • Sågat virke: Plant products (sawn wood)

Behöver ja fylla i CHED-PP för impregnerat trä?

Beror på CN-koden för varorna och inte på ”impregneringsbehandlingen”. De koder för trä som behöver åtföljas av ett sundhetscertifikat kan hittas här: Växthälsokrav (Länk: https://www.ruokavirasto.fi/Sv/företag/import och export/import från länder utanför EU/trävaror/kraven på växthälsa/).

Kan jag se i Traces om myndigheten redan har godkänt importen?

När du i Traces går till punkten ”Documents” och letar efter importpartiet i fråga med CHED-numret i sökrutan, kommer "Status" att synas i höger kant. När du har skickat CHED är statusen "Ny" (blå). När statusen ändrar färg har myndighetsbehandling påbörjats.

Det kan finnas flera varupartier som behöver åtföljas av sundhetscertifikat i samma transportmedel. Räcker det om jag gör endast ett CHED per transportmedel?  

Nej, det räcker inte. För varje sundhetscertifikat bör man göra en skild hälsoinförselhandling eller CHED-PP.

Vilket företag anges som avsändare om inköpen har kedjats?        

I hälsoinförselhandlingen dvs. CHED-PP i punkt I.1. Avsändare/Exportör = samma företag i ett land utanför EU, som har angetts som avsändare på sundhetscertifikatet. Se

Men om det inte går att hitta EPPO-koden för produkten ens i kategorin annat?                 

Kommissionen har medgett att inte alla växter har en EPPO-kod. Rapportera saknade växtsläktet och CN-koden till Livsmedelsverket (kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi). Om ingen EPPO-kod hittas, används den närmast rätta tills rätt kod tas upp i systemet.

Behövs EPPO-koden? Vad är den?          

EPPO-koden hör till de obligatoriska uppgifterna. Den är ett kännetecken som används av växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet (EPPO) samt Traces-systemet för att kunna identifiera för jordbruket och växtskyddet viktiga växter, skadedjur och sjukdomsalstrare.

Vad anger man som mottagare för CHED-PP när ryskt virke kommer till Finland för skeppning till ett land utanför EU? Mottagaren i ett land utanför EU i sundhetscertifikatet kunde inte registreras i systemet.      

Se importanvisningar för växthälsa > Anvisningar on Traces > Anvisning på finska Ohje maahantuojille CHED-PP:n täyttämiseksi. 

Av någon anledning kan jag inte göra ett CHED-PP-certifikat. Jag har inte en "skapa" -tangent.

Ditt företag saknar en person med rollen som ”Ansvarig för lasten. Nya uppgifter/verksamheter hos aktören ansöks om på samma sätt som aktörens första uppgift/verksamhet. I det här fallet är det emellertid inte längre nödvändigt att ansöka om ID:er i EU:s inloggningssystem, utan att ansöka om en ny aktör/verksamhet direkt i Traces.

Kontrollställen/Lossningsställen

Var anger jag företagets kontrollställen (Control Point) beträffande import?         

Detta gör du på Livsmedelsverkets webbplats genom att fylla i ansökan om kontrollställe för växter.

Var kan jag kolla kontrollplatserna (Control Point) och lossningsplatserna som företaget har angett beträffande importen?                         

Tillgängliga kontrollpunkter finns på Traces-sidorna under "Actors – Controlled locations”. Kontrollplatsen kan sökas till exempel med hjälp av adressen.

Behöver vi ansöka om en kontrollplats om lossningsplatsen som nämns i fraktsedeln finns i Traces-systemet? Måste platsen länkas till vårt företag?

Om lossningsplatsen finns att välja i systemet och operatören har bett om att den ska läggas till där, behöver du inte be om att få den adderad. Om den inte finns i systemet bör du begära att den läggs till enligt instruktionerna. Ingen länk till ditt företag krävs.

Vi importerar sågat virke, flis och massaved från Ryssland till flera kunder i Finland. Leveransplatserna byts ständigt. Behöver dessa många lossningsplatser anges?

Kontrollplatsen behöver inte vara densamma som destinationen. Importförsändelsens destination måste anges i hälsoinförselhandlingen som ifylles för TRACES-systemet. Om du vill kan du använda samma plats för kontroll av alla importförsändelser. Endast 1% av sågat virke, flis och massaved vidarebefordras till importkontroll, så alla destinationer behöver inte deklareras som kontrollplatser så länge som det finns en sådan.

Vilken information ska anges på den offentliga webbplatsen om kontrollplatsen?

Fullständig adress, e-postadress och telefonnummer. Listan är en alfabetisk lista över platser där växter och trävaror inspekteras. Listan förbinder inte kunder (importör/avsändare) och platser. Om platserna inte offentliggörs är det enda alternativet att kontrollera importsändningarna vid gränsen.

Om vi ​​med tillstånd från våra kunder också tillhandahåller deras kontaktinformation som lossningsplatser, kommer sambandet mellan vårt företag och lossningsplatsen i kundens lokaler då att visas på webbplatsen?

Nej, det kommer inte att visas. Det spelar ingen roll om lossningsplatsen läggs till av kunden eller ditt företag.

Bör vi nu ange alla möjliga kontrollplatser dit leveranser möjligen sker i framtiden, eller bara de som det för närvarande finns leveranser till?

En ny kontrollplats måste uppfylla kraven i lagstiftningen, vars uppfyllande kommer att inspekteras av myndigheten innan kontrollplatsen godkänns. Kontrollplatsen ska godkännas senast två veckor efter att ansökan lämnats in. För att säkerställa en smidig import rekommenderas att du ansöker om möjliga kontrollplatser i god tid.

Hur lång tid tar det innan kontrollplatsen visas i CHED-PP-anmälningsalternativen?

Den befintliga kontrollplatsen visas omedelbart. En ny kontrollplats kommer att visas i CHED-PP-anmälningsalternativen senast en vecka efter att ansökan lämnats in.

Övriga frågor

Jag har fått många meddelanden från Traces. Vad har det här att göra med?

Programmet skickar automatiskt meddelanden om till exempel automatiserade CHED-aviseringar (automated CHED notifications). Du kan hantera meddelanden i avsnittet "föredragna meddelandealternativ" i användarprofilens ”redigera din profil".

Vi vet inte vem som är huvudanvändaren i vårt företag. Var hittar vi den informationen?           

Från Organisationsmenyn (Actors), under Användare, kan du se företagets alla användare, inklusive huvudanvändaren. Detta gör att du kan kontrollera vem som är er huvudanvändare. (Skärmdump)

Vilket är förhållandet mellan hälsoinförselhandlingen (CHED-PP) och sundhetscertifikatet?

CHED-PP är en av aktören utfärdad hälsoinförselhandling, som förutsätts för import från och med 14.12.2019 för försändelser som kräver ett sundhetscertifikat. Sundhetscertifikatet är ett intyg utfärdat av myndigheten i avsändningslandet som anger att försändelsen uppfyller de växtskyddskraven som fastställts för den.

Finns det en testmiljö där man kan öva på att använda systemet?

I Finland har implementeringen genomförts utan testmiljö och användarna har funnit att systemet är enkelt att använda. Om du tycker att våra instruktioner är ofullständiga eller att ytterligare instruktioner behövs, vänligen kontakta växtinspektörer i Livsmedelsverket (kontaktuppgifterna)

Kan Traces-systemet användas utanför EU?

Jo det kan man. Systemet kan användas på flera språk runt om i världen. Språket väljs från dina egna inställningar. Det sändande företaget och den mottagande myndigheten kan läsa systemet på sitt eget språk. För tillfället kan Traces emellertid inte användas i det kyrilliska alfabetet, dvs på ryska.

Är det möjligt att använda Traces endast med en webbläsare?

För tillfället Ja. Kommissionen har inte öppnat ett systemgränssnitt som skulle möjliggöra direkt integration i företagens eller myndigheternas egna system.

Finns det ett backup-förfarande för Traces-systemet om programmet inte fungerar? Importförsändelser kan inte bli och vänta vid gränsen eftersom det är dyrt.

Se Backup-procedurhandboken (kommer snart).

Jag skulle vilja få Traces-nyhetsbrev, hur tar jag mig tillväga?         

Du kan ange ditt företags kontaktuppgifter på adressen kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi och meddela i rubrikfältet "Jag önskar komma med på adressatlistan”, så lägger vi dit företag där.

Har Traces endast att göra med importen?                   

Traces-systemet gäller för import av växt- och träprodukter från länder utanför EU.

Hur skiljer sig Traces NT och Traces classic -sidorna från varandra?

Se Livsmedelverkets huvudsida för Traces.

Rådgivning och anvisningar  

För frågor om registrering vänligen kontakta:  kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

Om ni har frågor angående användningen av Traces vänligen kontakta Livsmedelsverkets växtinspektörer  (kontaktuppgifterna).

 

 

Sidan har senast uppdaterats 29.3.2021