Inköp av ekolivsmedel

När butiken köper in ekolivsmedel måste den försäkra sig om att ekoprodukterna står under tillsyn och att de motsvarar beställningen.

Försäkra dig om att ekoproduktionen står under tillsyn

Alla som levererar ekolivsmedel för detaljförsäljning ska höra till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Butiken måste försäkra sig om den saken när den köper in ekolivsmedel.  Det räcker att butiken första gången den köper in varor granskar ekointyget som visar att leverantören hör till kontrollsystemet. Granskningen utförs på nytt senast när det skriftliga ekointygets giltighetstid har gått ut.

Ekointyget i ett nötskal

  • är ett dokument som avses i EU:s ekolagstiftning och kallas också för styrkande dokumentation eller luomutodistus
  • ges av tillsynsmyndigheten eller tillsynsorganet på viss tid till alla aktörer som hör till ekokontrollen
  • är ett bevis på att aktörens ekoverksamhet är kontrollerad enligt ekolagstiftningen och att verksamheten uppfyller ekolagstiftningens krav
  • specificerar varuleverantören, ekoverksamheterna (t.ex. produktion, livsmedelsförädling, partihandel, lagring, import) och produktkategorierna samt den tillsynsmyndighet som övervakar varuleverantörens ekologiska produktion
  • listar de produktkategorier som varuleverantören har rätt att förmedla

Försäkra dig om att produkten motsvarar det du beställt

Butiken måste granska alla ekolivsmedel som tas emot till försäljningsstället. Vid granskningen försäkrar du dig om att produkten inte har bytts ut eller ersatts med någon annan produkt.

Risken för att ett ekolivsmedel byts ut är störst när varorna säljs i lösvikt. Det följedokument som kommer med en försändelse ekolivsmedel ska innehålla en anteckning om att produkten är ekologisk samt tillsynsmyndighetens kod. Följedokumentet ska tveklöst gå att koppla samman med det berörda produktpartiet. Försäljningsstället granskar att ekoprodukterna och märkningarna eller uppgifterna i dokumentet stämmer överens. Resultatet förs in i anteckningarna.

Om det råder ovisshet om ifall produkten är ekologisk eller inte, får försäljningsstället inte ställa fram produkten för försäljning förrän saken har utretts. Om det inte går att få belägg för att produkten är ekologisk måste ekomärkningarna tas bort. Produkten kan säljas som konventionell produkt utan ekomärkningar.

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019