Frågor och svar om ekolivsmedel

1. Vilka tillsatser tillåts i ekoprodukter?

Framställandet av vissa ekolivsmedel förutsätter tillsatser som till exempel pektin vid framställning av sylt. Ekoförordningen definierar noggrant de tillåtna tillsatserna. Ungefär 10 % av alla tillbudsstående tillsatser får användas inom ekohanteringen. För vissa tillsatser är den tillåtna bruksmängden mindre än för bruk i motsvarande konventionella produkter.

2. Är bröd utan tillsatser ekologiskt?

Enbart avsaknaden av tillsatser garanterar inte brödets ekostatus. Råvarorna till ekobrödet skall också fylla de krav som ställs på ekolivsmedel. Se också svaret på frågan om tillåtna tillsatser i ekoprodukter.

3. Får det finnas rester av bekämpningsmedel i en ekoprodukt?

Rester kan förekomma sporadiskt i ekoprodukter trots att endast vissa bekämpningsmedel är tillåtna. Detta är sällsynt och varje enskilt fall undersöks.

4. Är närproducerad mat ekologisk?

Inte nödvändigtvis. Närproducerad mat är ekologisk om ekoproduktionskraven har efterföljts och produktionen är kontrollerad av den lokala ELY-centralen. Närproducerat kan också vara ekologiskt, men det ekologiska livsmedlet är det oaktat oberoende av geografisk produktionsplats bara ekolagstiftningens krav är tillgodosedda inom produktionen.

5. Får tillsatsämnen användas vid tillverkning av ekologiska livsmedel?

EU-kommissionen har godkänt vissa livsmedelstillsatser, processhjälpmedel och några konventionellt tillverkade jordbruksbaserade ingredienser som tillverkningsämnen i ekologiska livsmedel. I listan över tillsatsämnen för ekologiskt producerade livsmedel finns exempelvis citronsyra E330, som får användas för tillverkning av vegetabiliska livsmedel såsom sojayoghurt enligt de allmänna bestämmelserna om tillsatsämnen. I animaliska livsmedel får citronsyra E330 användas endast i skaldjurs- och blötdjursprodukter. Dessutom är citronsyra E330 tillåten som processhjälpmedel i vegetabiliska livsmedel: för reglering av saltlösningens pH-värde vid tillverkning av ostar och i animaliska livsmedel: för produktion av olja och hydrolysering av stärkelse. Ovannämnda listor finns i kommissionens förordning 889/2008 i bilagorna VIII och IX.

6. Hur känner man igen ekologiska ägg?

I försäljningen av ekologiskt producerade ägg får man använda termen Eko (på finska Luomu) och ekologiskt producerade ägg har stämpeln 0. På färdigt förpackade ekoäggs förpackning ska det dessutom finnas gemenskapens kännetecken (grönt eurolöv), kontrollmyndighetens id-nummer och produktionsplats:

grönt eurolövFI-EKO-201
Finskt jordbruk

7. Vad betyder koden ”FI-EKO-201” på ekoprodukterna?

Alla ekologiska livsmedel ska vara märkta med uppgift om kontrollmyndigheten som har haft tillsyn över den ekoaktör som har handhaft ekolivsmedlets sista produktions- eller tillverkningsåtgärd. På så sätt får man snabbt reda på till exempel den myndighet som har haft tillsyn över tillverkningen av en felaktig produkt, både i Finland och utomlands. För tillsynen över ekolivsmedel i Finland svarar Livsmedelsverket, vars kod är FI-EKO-201.

8. Vad betyder märkningen ”Finskt jordbruk”?

I anslutning till gemenskapens symbol på ett ekolivsmedels förpackning ska det nämnas var det aktuella livsmedlets råvaror har producerats. Märkningen ”Finskt jordbruk” får användas för livsmedel vars råvaror har producerats i Finland.

9. Får gm-organismer användas vid tillverkning av ekolivsmedel?

Nej, ekolagstiftningen förbjuder entydigt användning av genmodifierade organismer i tillverkningen av ekologiska livsmedel.

10. Ketchupen som jag köpte möglar inte, kan den vara ekologisk?

Ja, det kan den vara. Vid tillverkning av ketchup används förutom tomatpuré också bl.a. socker, salt, vinäger, som alla hindrar bakterie- och mögeltillväxt genom att binda vatten, vilket innebär att de fungerar som naturliga konserveringsmedel. I ekolivsmedlens förpackningspåskrifter ingår också ”bäst före”-märkning som det lönar sig för konsumenten att ge akt på.

Sidan har senast uppdaterats 22.7.2021