Tillverkning av ekologiska livsmedel

När du tillverkar ekologiska livsmedel, kontrollera att följande uppfylls:

 1. Övervaka att råvarorna av jordbruksursprung till den produkt som du tillverkar har köpts av en aktör som omfattas av ekokontroll. Be om att få en kopia av ekoproduktens säljares gällande ekointyg. Kontrollera i ekointyget att säljaren har rätt att sälja produkten i fråga och att rätten är i kraft.
 2. Utför ekoproduktens mottagningskontroll. Försäkra dig om att den mottagna produkten är ekologisk genom att kontrollera följande uppgifter i följedokumenten:
 • ett uttryck som hänvisar till ekoproduktion i anslutning till ekoproduktens namn
 • koden för den tillsynsmyndighet som övervakar produkten; samma kod ska också finnas i produktens förpackningspåskrifter
 • namnet på produktens avsändare och koden för den myndighet som övervakar den
 • transportföretagets uppgifter
 • säljarens namn och adress
 • partikoden

Observera att de anteckningar som nämns ovan ska finnas i ditt följedokument när du skickar ekoprodukten till din köpare.

 1. För bok över rengöringarna av tillverknings- och förpackningslinjen och övervaka deras effektivitet.
 2. Vid tillverkningen av ekoprodukter iaktta omsorgsfullt kraven på särhållning i lagren och på produktionslinjerna. Kom ihåg att kontrollera att råvarorna är förenliga med receptet innan du använder dem.
 3. Övervaka att rätt förpackningsmaterial används för ekoprodukter. För bok över byte av förpackningsmaterial och vid övergången från ekologisk till konventionell produktion och från konventionell till ekologisk produktion.
 4. Kontrollera att receptet för den produkt som tillverkas motsvarar kraven på ekoprodukternas sammansättning. I ekoprodukter är det endast tillåtet att använda tillsatser och processhjälpmedel som är godkända i förordningen om ekoproduktion.
 5. Se till att ekoprodukternas påskrifter motsvarar kraven i lagstiftningen om ekoprodukter.
 6. Gör aktuella anteckningar i din egen bokföring och i balansräkningen. Kom också ihåg att anteckna svinnet.
 7. Kom ihåg att ingå en underleveransförbindelse med din underleverantör om du köper t.ex. lagringstjänst för en ekoprodukt av en utomstående aktör. Informera också Livsmedelsverkets ekokontroll om din underleverantör.
Sidan har senast uppdaterats 25.1.2022