Marknad och märkning av ekoprodukter

Uttryck som används i märkningarna på ekologiska produkter såsom

luonnonmukainen, ekologisk, биологичсeн, ecológico, biológico, ekologické, biologické, økologisk, ökologisch, biologisch, mahe, ökoloogiline, βιολογικό, organic, biologique, orgánach, biologico, bioloģisks, ekoloģisks, ekologiškas, biologesch, ökológiai, organiku, biologisch, ekologiczne, biológico, ecologic, ekologické, biologické ja ekološki

är skyddade över hela Europeiska Unionen oberoende av språk så att de skall kunna användas endast för ekologiska produkter. Härigenom garanteras konsumentskyddet och en hederlig konkurrens aktörerna emellan. Skyddet gäller även avledningar av uttryck och förkortningar som t.ex. luomu, bio, org eller eko, oberoende av om de används enskilt eller i kombination.

Vilseledande uttryck är förbjudna

Märkningarna på konventionella produkter, reklamen och utformningen av varumärken får inte utnyttja sådana uttryck eller sådan praxis som skulle kunna inge konsumenten eller användaren falska föreställningar om ekodugligheten hos en produkt eller ingredienser i denna.

Då och då förekommer ordet ”naturlig” i olika produkters förpackningsmärkningar. Detta hänvisar till ett naturligt ursprung och har ingenting gemensamt med ekologisk produktion. Det åligger konsumenten att vara vaken vid granskandet av förpackningsmärkningar. 

Det enda som kan hänvisa till kontrollerad ekoproduktion är förpackningsmärkningar med uttrycket ekologisk eller dess avledningar i kombination med kodnummer för den övervakande myndigheten. 

Ekofoder för keldjur

Förpackningsmärkningarna på foder för keldjur kan ibland visa upp ekobenämningar. Framställningen av ekofoder för keldjur i olika medlemsstater inom EU sker på basen av antingen någon privat eller nationell standard eftersom en gemensam EU-ekostandard ännu saknas. Finlands ståndpunkt är att foder för keldjur får saluföras med ekologiska förtecken i fall de använda råvarorna fyller kraven i ekolagstiftningen. Huvudprincipen är att konsumenten inte får vilseledas. Det som kallas ekologiskt foder skall vara ekologiskt producerat.

 

Sidan har senast uppdaterats 21.1.2019