Ingrediensförteckningar för ekoprodukter

Då en aktör meddelar i förpackningspåskriften till de ekoprodukter han producerat eller framställt att produkterna eller ingredienserna är ekologiska ska påskrifterna också alltid ange kodnummer för den tillsynsmyndighet eller -inrättning som övervakar aktören. Ifrågavarande tillsynsmyndighet övervakar den aktör som står för ekomärkningarna.

Ingrediensförteckningar för ekolivsmedel

 • ingrediensförteckningen ska ange vilka ingredienser är eko

Oförädlade ekojordbruksprodukter

 • om produkten består av en enda ingrediens och produktens försäljningsnamn är samma som namnet på ingrediensen, behöver ingrediensförteckningen inte anges i förpackningspåskriften

Oförädlade ekojordbruksprodukter är till exempel

 • mjölk
 • ägg

Förädlade ekolivsmedel

 • Ingrediensförteckningen för förädlade ekolivsmedel ska ange de ingredienser som är ekologiska.

Förädlade ekolivsmedel är till exempel

 • sötad yoghurt 
 • sylt av bär
 • bröd och
 • förädlade köttprodukter

Konventionella produkter som innehåller ekoingredienser

 • ingrediensförteckningen får ange de ingredienser som är ekologiska
 • tillsynsmyndighetens kod måste anges
 • procentandelen av ekoingredienser anges till exempel på följande sätt: ”den totala procentandelen ekoingredienser av den totala mängden ingredienser av jordbruksursprung är x %”.

Ekouttryck får inte kombineras med naturproducerade ingredienser från jakt och fiske. Ifrågavarande ingredienser räknas inte som ekologiska produkter. Det är alltid konventionella ingredienser.

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2021