Ekokontroll - övervakningen

Användandet av märkningar som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt förutsätter att aktören och verksamheten är anslutna till ekoövervakningssystemet.

Anslutning till övervaknigen är obligatorisk om det gäller

 • odlande eller producerande av ekologiska jordbruksprodukter
 • marknadsföring av jordbruksprodukter som ekologiska
 • livsmedelsframställning
  • konservering eller förädling
  • förpackande eller omförpackande
  • märkning med hänvisningar till ett ekologiskt produktionssätt
 • livsmedelsframställning via underleverantörer
 • förpackande
 • förmedlande eller utövande av partihandel
 • lagerhållning
 • import av ekolivsmedel eller jordbruksprodukter till EU
 • export av ekolivsmedel eller jordbruksprodukter från EU
 • försäljning av ekolivsmedel eller jordbruksprodukter via en webbutik på internet

Dessa behöver inte ansluta sig till övervakningen men måste dock följa ekoreglerna

 • detaljaffärer som endast saluför färdigförpackade ekoprodukter
 • handelns gräddningspunkter som gräddar ekobageriprodukter av djupfrysta råvaror
 • detaljaffärer som bearbetar, tex mal, styckar eller förpackar ekoprodukter i kundens åsyn

Ekoövervakningen är avgiftsbelagd i enlighet med den prislista som utfärdats gällande Livsmedelsverkets  avgiftsbelagda prestationer.

Sidan har senast uppdaterats 3.3.2022