Distansinspektion

Livsmedelsverket har av EU-kommissionen fått anvisning om att de årliga ekokontrollerna inom livsmedelsproduktion kan utföras på distans på grund av COVID 19-krisen. Livsmedelsverket har beslutat att auktoriserade ekoinspektörer kan utföra riskbaserade kontroller på distans 2020. Inspektörer kommer att ta kontakt med övervakningsobjekten per telefon eller e-post. Livsmedelsverket rekommenderar att de utvalda objekten tar emot distansinspektionen så att alla aktörer inom ekologisk produktion hinner få ett ekointyg under år 2020.

På grund av den exceptionella situationen ska producenten ta fram följande verifikationer för kontrollen:

 • Livsmedelsverkets meddelande om kontrollen året innan, och sammandraget över den föregående kontrollen från systemet Luova som skickats till producenten per e-post
 • Ekoplan
 • lista över
  • ekolivsmedel
  • varuleverantörer
  • varuleverantörernas ekointyg
 • anteckningar/bokföring över mängden ekolivsmedel
  • ankomna,
  • på lager
  • sålda samt
  • dessas balans (verifikationer inkl. fakturor)
 • Uppskattning av mängden ekolivsmedel under det gångna kalenderåret
 • förpackningspåskrifter (särskilt om nya produkter)

Om producenten har underleverantörer:

 • förbindelser med (eventuella) underleverantörer
 • Bekräftelse (verifikation) om att utländska underleverantörer omfattas av övervakning samt bevis (e-postmeddelande) på att ni anmält den utländska underleverantörens prestationer till er till den aktuella underleverantörens utländska övervakare 

Om ni har import från länder utanför EU:

 • importcertifikat för alla partier som kommit från tredjeländer efter den senaste kontrollen

Kontrollen utförs med ett elektroniskt kontrollformulär. Som avslutning av kontrollen kvitterar ni kontrollprotokollet per e-post.

Kom ihåg: På Livsmedelsverkets webbplats finns en söktjänst, där producenten behändigt kan ladda ned de aktuella ekointygen för ekoaktörer som övervakas av Livsmedelsverket och NTM-centralerna

Frågor kan också skickas per e-post till: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 10.6.2020