Presentationer

Vi har deltagit i evenemang och hållit presentationer om projektet, om grundandet av ett livsmedelsföretag och om dess verksamhet inom projektet under hösten 2017 och 2018.

Alla presentationer (även de som höllts på finska och på engelska) hittar du här.

 

Att inrätta ett företag i Finland

Inledande av restaurangverksamhet

Inledande av verksamhet i en köttanläggning

Utvidgande av verksamheten på lantgården till direktförsäljning eller vidareförädling 

 

Sidan har senast uppdaterats 14.7.2021