Identifiera och beakta alla funktioner som du ansvarar för

Denna sida handlar om beredskap hos aktörer och tillsynsmyndigheter i situationer där afrikansk svinpest (ASF) konstaterats i Finland. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland, men risken för att den ska spridas till landet har ökat. Afrikansk svinpest smittar inte till människor via levande svin eller svinkött.

Livsmedelsföretagaren ansvarar alltid för sin verksamhet och sina produkters säkerhet och lagenlighet. Beakta alla eventuella funktioner som du ansvarar för och som kan påverka spridningen av ASF-viruset. Exempel:

  • kontraktstillverkning
  • frakttillverkning
  • säsongsprodukter
  • kundretur
  • rester som tas till vara vid tillverkning av andra produkter
  • skivning, tärning, strimling, malning, skrapning av tillverkningsredskap etc.
  • fryslager
  • containrar utanför livsmedelslokalen
  • svinkött och svinköttsprodukter som förvaras i "lagerhotell" och lokaler som hyrts av andra aktörer
  • biprodukter

Allmänt: alla produktpartier vare sig de förpackats eller inte ska gå att identifiera och spåra i alla produktionsfaser.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020