Särskilt kontrollmärke och särskilt identifikationsmärke

Denna sida handlar om beredskap hos aktörer och tillsynsmyndigheter i situationer där afrikansk svinpest (ASF) konstaterats i Finland. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland, men risken för att den ska spridas till landet har ökat. Afrikansk svinpest smittar inte till människor via levande svin eller svinkött.

Slaktkroppar som eventuellt kontaminerats av ASF-viruset och vars kött behandlas på ett särskilt sätt ska märkas med ett särskilt kontrollmärke (jord- och skogsbruksministeriets förordning 10/14). Produkter som innehåller svinkött som behandlats på ett särskilt sätt ska märkas med ett särskilt identifikationsmärke. 

På Livsmedelsverkets webbplats publiceras mer anvisningar om detta efter att de nationella tolkningarna av märkena är klara.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020