Rengöring och desinficering av livsmedelslokaler

Denna sida handlar om beredskap hos aktörer och tillsynsmyndigheter i situationer där afrikansk svinpest (ASF) konstaterats i Finland. Sjukdomen har aldrig konstaterats i Finland, men risken för att den ska spridas till landet har ökat. Afrikansk svinpest smittar inte till människor via levande svin eller svinkött.

Det finns många desinficerande rengöringsmedel och desinficeringsmedel som lämpar sig för rengöring och desinficering av livsmedelslokaler så att ASF-virus elimineras. Sådana desinficerande tvättmedel och desinficeringsmedel ska användas för rengöring av livsmedelslokaler när det finns misstankar eller information om att svinkött som kan ha kontaminerats av ASF-viruset har mottagits i lokalerna. Livsmedelsföretagare kan vända sig till leverantörer av rengörings- och desinficeringsmedel för att få information om lämpliga kemikalier. Kom också ihåg att be om produktspecifikationen.

Desinficeringsmedel är effektivast när det appliceras på torra ytor som först rengjorts väl mekaniskt. Om det finns organisk smuts på ytor har desinficeringsmedel ingen effekt. En del medel fungerar även i kalla temperaturer och till och med i minusgrader. Alla kemikalier kan inte användas på ytor som står i kontakt med oskyddade livsmedel.

Sidan har senast uppdaterats 16.4.2020