Egenkontroll

Med egenkontroll avses livsmedelsaktörens eget system, genom vilket aktören strävar efter att säkerställa att livsmedlen är säkra och uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Aktören måste kunna identifiera de säkerhetsrisker som är förknippade med den egna verksamheten och kunna hantera riskerna.

Livsmedlens risk- och farofaktorer

Livsmedlen är i huvudsak säkrare än någonsin tidigare. De kan dock vara förknippade med sådana faror som kan vara skadliga för människans hälsa. Risken är möjligheten eller sannolikheten att en negativ hälsoeffekt förverkligas. Faran kan vara en mikrobiologisk, kemisk eller fysikalisk faktor som kan försämra livsmedelssäkerheten och orsaka skadliga hälsoeffekter för konsumenterna. Riskerna
varierar i olika livsmedelsprodukter, och en jämförelse av olika riskers effekt på kort och lång sikt är svårt.


Risker relaterade till livsmedel kan vara följande:

  • Man kan få för mycket eller för lite mat, vilket kan leda till fetma eller undernäring.
  • Livsmedelskomposition kan vara tillofördelaktig för hälsan. Till exempel kan överdrivet intag av hårda fetter öka risken för hjärt- och kärlsjukdom eller överdriven konsumtion av produkter som innehåller socker kan orsaka karies.
  • Via mat eller dricksvatten kan det komma mikrober eller mikroorganismer som kan orsaka matförgiftning eller infektionssjukdomar.
  • I maten kan det finnas naturliga skadliga ämnen, såsom baljväxternas lektiner.
  • Via mat kan det också komma olika miljöföroreningar eller kemiska substanser, såsom dioxin, metylkvicksilver, tillsatser, bekämpningsmedel, etc.

Risken som konsumenten utsätts för av egen fri vilja är inte lika skrämmande som den typ av risk som konsumenten inte själv kan
påverka genom sitt eget val. F
ör mycket fett eller socker som erhålls från livsmedel verkar inte så skrämmande som galna ko-sjukan, miljögifter eller skadliga mikrober.

Vissa konsumenter är särskilt känsliga för de risker som är förknippade med vissa livsmedel. Högriskgrupper är barn under skolåldern, gravida eller ammande kvinnor, äldre och svårt sjuka personer med nedsatt immunitet på grund av sjukdom (t.ex.cancer).

 

Sidan har senast uppdaterats 15.7.2021