Flexibilitet i livsmedelslagstiftningen

  • kraven i livsmedelslagstiftning är baserad på hanteringen av risker
  • hänsyn till företagets storlek och art
  • alternativa lösningar är tillåtna, om riskhanteringen är tillräcklig

 

Med flexibilitet vill man underlätta verksamheten i småföretag och tillåta fortsatt användning av traditionella metoder.

Kommissionen har givit anvisningar om hur ska man tillämpa flexibiliteten i praktiken. Det finns anvisningar både till myndigheter och aktörer. När man använder dessa anvisningar är det bra att beakta att de berör bara tillämpandet av EU-regler. I Finland finns det därtill nationella författningar, som måste beaktas. Om tillämpandet av flexibiliteten i Finland ges mera information på sidans vänstra balk.

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2019