Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel i livsmedelslokaler: krävs det hygienpass, tillräcklig skyddsklädsel för arbetstagaren eller utredning av hälsotillstånd?

Av personer som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel krävs hygienpass (27 § 2 mom. i livsmedelslagen 23/2006), tillräcklig skyddsklädsel (17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011) och utredning av hälsotillståndet (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016) och förordning 146/2017).

Livsmedelsverket har sammanställt en  tabell över vad som anses vara hantering av oförpackade lättfördärvliga livsmedel och vad som inte anses vara det.Detta presenteras i tabellen med hjälp av praktiska exempel.

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel i livsmedelslokalen Tabell (15.5.2020 pdf)

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2021