Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel i livsmedelslokaler: krävs det hygienpass eller utredning av hälsotillstånd om salmonellasmitta?

Av personer som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel krävs hygienpass (19 § 1 mom. i livsmedelslagen 297/2021) och utredning av hälsotillståndet om salmonellasmitta (Lag om smittsamma sjukdomar 1227/2016) och förordning 146/2017).

Livsmedelsverket har sammanställt en  tabell över vad som anses vara hantering av oförpackade lättfördärvliga livsmedel och vad som inte anses vara det.Detta presenteras i tabellen med hjälp av praktiska exempel.

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel i livsmedelslokalen Tabell (17.6.2021 pdf)

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2022