Engångsskyddshandskar

Skyddshandskar för engångsbruk används allmänt i livsmedelsarbete. Även om skyddshandskarna också skyddar händerna är deras primära syfte att skydda livsmedlen mot smuts och mikroorganismer som sprids med händerna. Stundtals verkar detta ändå ha glömts bort. Du kan ha lagt märke till situationer, då en person först hanterar pengar och därefter packar in bröd eller något annat livsmedel med samma handskar.

Skyddshandskar ska användas, om man har konstnaglar, smycken eller sår på händerna. I annat fall är det inte obligatoriskt att använda skyddshandskar. Om skyddshandskar används, ska de användas på ett hygieniskt sätt och de ska bytas tillräckligt ofta. Handskarna ska alltid bytas, om man med dem på händerna rört vid smutsiga ytor, arbetsredskap, pengar eller andra eventuella källor till kontamination. Bristande handhygien kan inte ersättas med användning av skyddshandskar utan trots att handskar används ska händerna tvättas regelbundet.

Hur borde man då förfara i situationer då en och samma person till exempel tar betalt och säljer oförpackade produkter till kunderna? Om det inte är möjligt att tvätta händerna och vid behov byta handskarna mellan olika aktiviteter, bör man inte röra vid oförpackade produkter med händerna utan till exempel med separata redskap.

Om du använder skyddshandskar, ska de vara livsmedelsdugliga. Att de är livsmedelsdugliga anger till exempel symbolen glas och gaffel eller ett omnämnande om att de kan användas i kontakt med livsmedel.

Symbolen glas och gaffel.Symbolen glas och gaffel

Beakta också att det finns olika skyddshandskar och att alla livsmedelsdugliga handskar inte automatiskt lämpar sig för arbete med feta livsmedel. Vanliga vinylhandskar kan till exempel i allmänhet inte användas tillsammans med feta livsmedel.

Skyddshandskarnas användningsändamål och användningsförhållanden framgår av märkningarna på förpackningen eller av bruksanvisningen.  Om ingen sådan information finns, bör du reda ut saken med hjälp av den som levererat skyddshandskarna.

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2020