Hygieniskt arbetssätt

För att minska risken för kontaminering och förhindra matförgiftning måste mat hanteras korrekt. Mat noggrant tillagad av goda ingredienser är ett säkert nöje. Hygienisk hantering av livsmedel i varje skede i livsmedelskedjan och i varje arbetsstadium är det bästa sättet att säkerställa produkternas säkerhet och njutbarhet. Bra mathygienfärdigheter ökar också komforten för både kunder och anställda.

I praktiken syftar hygienisk hantering av livsmedel till:

  • att förhindra mikrobiologisk, kemisk eller fysisk förorening av livsmedel och
  • att minska eller förhindra kontaminering av livsmedel och tillväxten av skadliga mikrober i livsmedel.

Personer som arbetar i livsmedelslokalen måste känna till riskerna för matförgiftningar och kan i sitt arbete förebygga matförgiftningar. Speciellt lättfördärvliga livsmedel kräver noggrann hantering. Det är viktigt att ha rena händer, redskap och hanteringsutrustning, en ren arbetsmiljö och att undvika onödig beröring av livsmedel, samt att förvara livsmedel skyddade och vid rätt temperatur. I praktiken måste arbetstagarna veta hur

  • rätt hantera och förvara råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter
  • rätt tillverka, upphetta och kyla livsmedel
  • hantera livsmedel så att risken för kontamination i efterhand är så liten som möjligt.
Sidan har senast uppdaterats 1.11.2021