Förvaring av livsmedel

Mat som säljs varm eller serveras utan kylning måste förvaras så att dess temperatur är minst +60 °C.

Lättfördärvliga bageriprodukter tillverkade genom uppvärmning (bakverk, pajer etc.) som inte kyls omedelbart efter tillverkningen kan förvaras i rumstemperatur på tillverkningsdagen om de osålda produkterna slängs i slutet av tillverkningsdagen.

Lättfördärvliga livsmedel som kräver kylförvaring måste förvaras i kyla. I lagstiftningen har det fastställts olika förvaringstemperaturer för olika livsmedelsgrupper baserat på livsmedlens egenskaper:

Förvaringstemperaturer för olika livsmedelsgruppe
Temperatur °C Livsmedelskategori
Temperaturen för smältande is (högst 2 C) Färska fiskeriprodukter, kokta kräftdjur och blötdjur och smälta obearbetade fiskeriprodukter, inklusive rom (ej saltade)
0  -  + 3 Kallrökta och färsksaltade fiskeriprodukter, vakuumpackade och skyddsgasförpackade bearbetade fiskeriprodukter och saltad rom och från fryst tinad, saltad rom
Under +4 Köttfärs och malen lever
Max +6 Andra lättfördärvliga livsmedel, inklusive mjölk, grädde, groddar, kubade grönsaker, konserverad fisk, levande musslor, sushi och alla andra lättfördärvliga livsmedel som inte har en lagringstemperatur annan än +6 ° C
Max +8 Lättfördärvliga mjölkbaserade produkter, vars tillverkning innefattar åtminstone pastörisering eller motsvarande behandling

Som tumregel är temperaturintervallet som är lämpligt för mikrobiell tillväxt, dvs farozonen för förvaring av mat +6 till +60 °C. Livsmedlens säkerhet och hållbarhet säkerställs genom att undvika detta temperaturområde i alla stadier.

Vid kylförvaring måste man också följa förvaringsinstruktionerna från tillverkaren. Datumet för "sista användningsdag" eller "bäst före" för ett livsmedel kräver att maten har förvarats under alla stadier vid den förvaringstemperatur som anges av tillverkaren. Brott i kylkedjan vid någon tidpunkt kommer att göra produkten oanvändbar eller åtminstone avsevärt förkorta dess hållbarhet.

Sidan har senast uppdaterats 8.4.2020