Renhållning

Rengöringsprogram

För att upprätthålla god hygienisk nivå i livsmedelslokaler förutsätts det att ett omfattande rengöringsprogram har utarbetats som ett led i egenkontrollen. Rengöringsprogrammet ska innehålla en plan för rengöring av varje maskin och anordning samt av arbetsytor, golv och golv och hyllor i kylrum. Rengöringsplanen ska vara skriftlig och innefatta arbetsfördelning och tidtabell för städningen samt anvisningar om hur vart och ett objekt ska städas. Anvisningarna ska finnas tillgängliga på städobjekten. Också avfallshantering ingår i renhållningen.

Av städanvisningarna ska följande framgå:

  • Vem är ansvarig person?
  • På vilket sätt objektet eventuellt tas i delar och monteras ihop?
  • Hur objektet tvättas och desinficeras?
  • Med vilka redskap och medel utförs tvätt och desinfektion?
  • Hurdana lösningar av tvätt- och desinfektionsmedel används?
  • Var finns säkerhetsdatabladen för tvätt- och desinfektionsmedel?
  • Hur rengörs städredskapen?
  • Hur övervakas resultatet av rengöringen?
Sidan har senast uppdaterats 1.7.2020