Tillsyn

Grundvalen i livsmedelstillsynen är företagens fungerande egenkontroll som säkerställer en god hygien i hela produktionskedjan. Det här accentueras i fråga om såväl personalens hygienkompetens som anstaltshygienen. När det gäller produktsäkerheten omspänner tillsynen bland annat livsmedelstillsatser, nya livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel.

Årligen utförs en omfattande övervakning av främmande ämnen i vegetabilier och levande djur samt i livsmedel av animaliskt ursprung. Avsikten är att bidra till säkerställandet av att de livsmedel som säljs är säkra.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2019