Avbrytande av verksamheten

Enligt 73 § i livsmedelslagen tar kommunen ut en avgift för behandlingen av de anmälningar om registrering som avses i 10 och 13 § samt de ansökningar och anmälningar om godkännande som avses i 9 och 11 § i den lagen.

För behandlingen av anmälan om avbrytande av verksamheten tas ingen separat avgift ut. Avgiften för behandlingen av anmälan om inledande av verksamheten och avgiften för avslutande av verksamheten bestäms i den taxa som används vid respektive tillsynsenhet.

När verksamheten har avbrutits så att avbrottet är i kraft vid ingången av året, tas ingen tillsynsavgift ut för verksamheten. När verksamheten inleds på nytt tas det för anmälan om inledande av verksamheten ut en behandlingsavgift enligt kommunens taxa.

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2021