Principer för uttag av avgift

Grundavgift för tillsyn tas ut per tillsynsobjekt hos de objekt som kommunen övervakar. Grundavgiften för tillsyn är 150 euro per år och den tas ut första gången under första kvartalet 2022 i överensstämmelse med situationen för tillsynsobjektet 1.1.2022. I fortsättningen tas grundavgiften för tillsyn ut på samma sätt. Grundavgiften för tillsyn faktureras enligt hur tillsynsobjekten har förts in i VATI-systemet. Kommunerna och tillsynsenheterna har möjlighet att använda även andra faktureringssystem om de så önskar.

Grundavgiften gäller alla verksamhetsställen som har godkännande eller som kräver anmälan för registrering, dvs. i praktiken gäller grundavgiften för tillsyn nästan alla livsmedelslokaler.

Grundavgiften för tillsyn är en avgift av skattenatur, och den fastställs inte enligt tillsynsbehovet. Avgiften tas inte ut mitt under året och inte heller i delar, utan alltid till ett belopp av 150 euro. Även om objektet och verksamheten är befriade från grundavgiften för tillsyn, omfattas objektet av tillsynen och avgifter tas ut för annan tillsyn i enlighet med 73 § i livsmedelslagen.

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2021