Grundavgift och systematisk tillsyn

Grundavgiften är specifik för varje tillsynsobjekt och den tas ut hos de tillsynsobjekt som omfattas av den systematiska tillsynen. Livsmedelslokaler som står under regelbunden tillsyn övervakas regelbundet, men antalet planerade övervakningsbesök hos ett tillsynsobjekt som står under systematisk tillsyn kan vara 0, dvs. objektet är ett objekt i riskklass 0.

Grundavgift för tillsyn per verksamhetsställe och exempel

När samma aktör har flera verksamheter på samma verksamhetsställe tas en grundavgift för tillsynen ut hos aktören endast en gång.

Exempel: Aktören har en godkänd tillverkningslokal för köttprodukter och en butik och ett kafé i anslutning till den - Grundavgiften för tillsynen tas ut endast en gång, även om objekten är separata tillsynsobjekt i systemet.

Exempel: Aktören har i ett köpcentrum en butik och en restaurang som är separata tillsynsobjekt i systemet - Grundavgiften för tillsynen tas ut för varje tillsynsobjekt.

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2021