Verksamhet som är befriad från grundavgiften

En del livsmedelslokaler är befriade från grundavgifterna för tillsyn:

  • försäljning av ren- och viltkött
  • lanthandlar
  • allmännyttig verksamhet
  • primärproduktion
Sidan har senast uppdaterats 9.11.2021