Ett riksomfattande projekt för tillsyn över salthalt och näringsvärde 2019 - 2021

Bakgrund och mål

Livsmedelsverket har som ambition att med hjälp av styrmedel inom tillsynen stärka åtgärder för att minska saltanvändningen på befolkningsnivå. Detta sker genom att år 2019 införa övervakning av salthalt och näringsvärde i livsmedel som en av tyngdpunkterna för tillsynen. I projektet för tillsyn över salthalt och näringsvärde övervakas de näringsdeklarationer om livsmedel som är viktiga med tanke på saltintaget samt deklarationernas överensstämmelse och riktighet. Samtidigt undersöker man särskilt mängden salt i livsmedel och bedömer behovet att uppge ett livsmedel som kraftigt saltat. Avsikten är att ta sammanlagt 120 prover i kommunerna. Under projektets gång ges aktörerna inom livsmedelsbranschen och tillsynsmyndigheterna anvisningar och råd i synnerhet i fråga om näringsdeklarationer och märkningar om salthalt. Inspektionerna genomförs i kommunerna som Oiva-inspektioner. Genom projektet bereder sig Livsmedelsverket i förväg på en eventuell landspecifik enkät om tillsynen över näringsdeklarationer som ska utföras på EU-nivå. Vid sidan av projektet samlas det också in information om andra allmänna obligatoriska uppgifter om livsmedel.

Deltagande instanser och roller

Livsmedelsverket svarar för planeringen och genomförandet av projektet samt för slutrapporteringen. Livsmedelsverket deltar i genomförandet av projektet genom att utföra inspektioner av anläggningar (besiktningsveterinärer) och kontroller av import från tredje land (gränskontroll). Livsmedelsverkets laboratorium ansvarar för undersökningarna av prover som kommunen och Livsmedelsverket tagit. Tullaboratoriet deltar i projektet bland annat genom att undersöka salthalten i importerade matbröd. Regionförvaltningsverken deltar i planeringen av projektet och ger råd och anvisningar till de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utför inspektioner och tar prover.

Tidtabell

På grund av coronapandemin förlängdes den ursprungliga tidtabellen för projektet med ett år våren 2020 – fram till 30.6.2021. 

  • Inspektionerna utförs under perioden 1 juli – 30 juni 2021.
  • Proverna samlas in under perioden 1.8.2019 –30.6.2021.

Rapportering

År 2022 rapporteras projektets resultat och avtalas om fortsatta åtgärder. Information om resultaten ges på allmän nivå. Avsikten är att resultaten av projektet ska granskas under de riksomfattande utbildningsdagarna inom livsmedelstillsynen. Resultaten kan påverka lagstiftningen om märkning av kraftigt saltade livsmedel och/eller riktlinjerna för rapportering av uppgifter om näringsvärde. Projektet förbättrar Livsmedelsverkets laboratoriums beredskap att undersöka uppgifterna om näringsvärden i livsmedel.

Rapporten är klar senast 3.2022.

Kontaktpersoner

överinspektör Tuulikki Lehto och specialforskare Helena Pastell (laboratoriet), fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Sidan har senast uppdaterats 10.2.2021