Säkerställande av olivoljors överensstämmelse med kraven 2018 och 2019

Varje medlemsland i EU ska kontrollera att märkningarna på förpackningen till olivoljor är korrekta och sanningsenliga och särskilt att produktens handelsbeteckning (oljekategorin) motsvarar innehållet i förpackningen. För varje tusen ton olivolja som saluhålls i ett medlemsland ska årligen utföras minst en kontroll av överenskommelsen med kraven (Kommissionens förordning (EEG) nr 2568/1991, art. 2 a). Enligt kommissionen borde det i Finland årligen utföras fyra kontroller av olivoljornas överensstämmelse med kraven.

Säkerställande av olivoljors överensstämmelse med kraven 2018 och 2019 pdf

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2019