Förpackningspåskrifter

Varför gör man avkall på kravet på förpackningspåskrifter för vissa livsmedel?

Den exceptionella situation som orsakats av coronaviruset har lett till att leveranskedjorna för vissa livsmedel inte förmår svara mot efterfrågan, utan man måste skaffa livsmedel utanför de sedvanliga leveranskedjorna. I den här exceptionella situationen kan förpackningspåskrifterna på vissa livsmedel uppges på ett sätt som avviker från det normala. Livsmedelssäkerheten får ändå inte äventyras. Undantagen gäller livsmedel vars efterfrågan har ökat betydligt.

Flexibiliteten som rör förpackningspåskrifter eller mat som levereras från en restaurang till en butik har upphört.

Vilka produkter får nu säljas utan finsk- eller svenskspråkiga förpackningspåskrifter?

  1. Pastaprodukter vars ingredienser är enbart vete, salt och vatten
  2. Tonfiskprodukter som utöver tonfisk innehåller bara vatten eller olja och salt
  3. Tomatkonserver som utöver tomat innehåller enbart salt, socker och citronsyra
  4. Frukt- och grönsakskonserver som innehåller bara en enda grönsak/frukt och vatten/olja och socker/salt
  5. Ris
  6. Djupfrysta grönsaker som innehåller en enda ingrediens
  7. Kaffe
  8. Torrjäst

Varifrån får jag veta förpackningspåskrifterna för de aktuella livsmedlen?

Livsmedlens förpackningspåskrifter ska vara tillgängliga i butiken på finska och svenska både i skriftlig form på ett särskilt papper och på en stor synlig tavla i livsmedlets omedelbara närhet.

Uppfyller de här livsmedlen kraven i livsmedelslagstiftningen bortsett från sättet att märka ut uppgifter om livsmedel?

Ja, bortsett från sättet att märka ut uppgifterna om livsmedel måste livsmedlen till alla delar uppfylla kraven i den livsmedelslagstiftning som gäller i Finland.

Hur länge är flexibiliteten som rör förpackningspåskrifter i kraft?

Flexibiliteten är i kraft ända tills de livsmedel som kommit ut i minuthandeln under de exceptionella förhållandena har sålt slut.

Kan kosttillskott och andra livsmedel marknadsföras som skydd mot coronaviruset?

Marknadsföring av kosttillskott och andra livsmedel i läkemedelssyfte är absolut förbjudet.  Det får inte påstås att ett livsmedel kan bota eller förhindra sjukdomar och därmed är det inte heller tillåtet att marknadsföra livsmedel för att bota eller förebygga coronaviruset.

Sidan har senast uppdaterats 19.2.2021