Verksamhet vid misstanke om matförgiftning

Företagarens skyldighet att anmäla misstanke om matförgiftning

Om en livsmedelsföretagare misstänker att ett av företagaren producerat, bearbetat eller distribuerat livsmedel har orsakat eller kan orsaka matförgiftning, skall företagaren omedelbart anmäla detta till den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn (Livsmedelslagen, 24 §). Till exempel om en konsument kontaktar företagaren och berättar att han misstänker att han fått matförgiftning, skall företagaren utan dröjsmål berätta om det till den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn. Efter det börjar kommunens tillsynsmyndighet utreda misstanken om matförgiftning.

Företagarens skyldighet att förvara prover i samband med misstanke om matförgiftning

Företagaren skall förvara livsmedlet som misstänks ha orsakat matförgiftning eller ett prov av det så att det kan undersökas på laboratorium för klarläggande av orsaken till matförgiftningen (Livsmedelslagen, 24 §). Företagaren och tillsynsmyndigheten kommer närmare överens om vad som undersöks i provet i fall av misstanke om matförgiftning.

Livsmedelsverkets rekommendation att ta prover i tillredningskök

Tillredningsköken rekommenderas ta undan 200 – 300 g prov/tillverkad sats av den mat de själva tillverkar. Proven fryses ner och förvaras nedfrysta 2–4 veckor. Proven underlättar att utreda eventuella senare misstankar om matförgiftning, om maten i fråga misstänks vara orsakare av matförgiftninig. Man kan även ta prover på sallader, som är framställda av olika råvaror. Det rekommenderas att man inte slår ihop olika maträtter till ett prov.

updaterad 30.10.2019

 

Sidan har senast uppdaterats 30.10.2019