Möjligheter till storköksverksamhet

Storköksverksamhet kräver antingen en anmälan om livsmedelslokal eller ett godkännande som anläggning.

Basmodell:

Godkännande som anläggning krävs inte, en anmälan om livsmedelslokal räcker

 • storköket idkar verksamhet i enlighet med 27 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning 318/2021 om livsmedelshygien och storköket svarar med andra ord för matens distributions- och serveringskedja ända fram till konsumenten.

Andra alternativ:

Om ett storkök inte vill ta på sig ansvaret för matens hela distributions- och serveringskedja, är alternativen för verksamheten följande:

 1. Godkännande som anläggning krävs inte, en anmälan om livsmedelslokal räcker
  • storköket idkar verksamhet enligt 27 § i förordning 318/2021 och kan med andra ord använda råvaror av animaliskt ursprung, men marknadsområdet och leveransmängderna är begränsade (ett landskaps område, 1000 kg + 30%)
 2. Godkännande som anläggning krävs inte, en anmälan om livsmedelslokal räcker
  • storköket använder tillagade råvaror av animaliskt ursprung
  • inga begränsningar i leveransmängderna eller marknadsområdena
 3. Godkännande som anläggning
  • inga begränsningar i fråga om råvaror av animaliskt ursprung eller leveransmängder eller leveransområden

Definitioner:

Om ett storkök kan också användas följande ´benämningar

 • Centralkök
 • Storkök
 • Kostcenter
 • Produktionskök
 • Områdeskök

Serverings/distributionskök = kök, där ingen egentlig matlagning sker

 • maten kommer tillagad och het från ett storkök
 • maten kommer tillagad och nedkyld/nedfryst från ett storkök -> serverings/distributionsköket hettar upp maten före serveringen
 • maten kommer färdigt komponerad, kall och icke tillagad från ett storkök (inte rått kött, rå fisk eller obehandlad mjölk) -> serverings/distributionsköket tillagar maten före serveringen

Obs! Blygsam lagning av morgon- eller mellanmål, såsom komponering av smörgåsar, kokning av gröt och potatis, tillredning av efterrättskräm och annat liknande kan ofta utgöra en del av ett distributions/serveringsköks verksamhet.

Sidan har senast uppdaterats 22.6.2022