Inledande av verksamhet i en mjölkanläggning

Vill du sätta upp en mejerianläggning? Den här sidan ger dig instruktioner om hur du inleder verksamheten i en mjölkanläggning.

En man gör ost i mejerianläggning.

Bild: Tussitaikurit Oy

Läs instruktionerna i vår textguide för att starta en mjölkanläggning

Guiden ger information om bland annat:

  • Hur säkerställer du att lokalen är lämplig för din mjölkanläggning?
  • Hur ansöker du om godkännande av din anläggning och tillstånd för din verksamhet hos myndigheterna?
  • Vad krävs av utrymmena för anläggningens?
  • Vilka andra saker krävs särskilt av en anläggning inom mjölkbranschen?
  • Vilka krav ställs på mjölkanläggningens personal?
  • Vad avses med en anvisning för egenkontroll för en mjölkanläggning?

Du kan läsa eller skriva ut guiden nedan, antingen i sin helhet eller en del åt gången.

Den kompletta guiden

Guidens delar

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2022