Hur garanterar du spårbarheten?

Vad är spårbarhet av livsmedel?

Spårbarheten av livsmedel innebär att du som företagare i livsmedelsbranschen ska kunna visa varifrån råvarorna du använder och andra livsmedel som du innehar har skaffats och vart du har levererat dem. Dessutom ska du veta anskaffnings- och leveranstidpunkterna för dessa produkter.

Du ska kunna bevisa spårbarheten på grund av märkningarna som finns på livsmedlen eller på medföljande dokumenten.

Varför är det viktigt med god spårbarhet för livsmedel?

Ju bättre du kan kombinera uppgifterna för de livsmedel du mottagit och de livsmedel som du levererat, desto bättre kan du begränsa både hälsorisker och ekonomiska skador under en eventuell problemsituation.

Hur kan jag förebygga problem och försäkra mig om spårbarheten?

  • När du tar emot livsmedel som du beställt, ska du se till att råvarorna och produkterna är de som du beställt.
  • Säkerställ att produktmärkningen och informationen i dokumentet (dvs. följesedeln) motsvarar varandra.
  • Säkerställ att produktmärkningen och dokumentet (dvs. följesedeln) innehåller den information som lagstiftningen kräver.

Eventuella problemsituationer

  • Vad gör du om ett livsmedel som du skaffat innehåller ett allergen som du inte har observerat i märkningen? Är det möjligt att informationen om allergenet inte har förts vidare till informationen för produkten som du tillverkat?
  • Vad gör du om ett livsmedel som du skaffat innehåller matförgiftningsbakterier som du inte blir medveten om förrän en vecka? I vilka produkter har du redan hunnit använda livsmedlet och vart har du levererat produkterna?

Dessa är exempel på situationer där du kan bli tvungen att dra tillbaka livsmedlen från marknaden, dvs. andra företag som du levererat produkterna till eller konsumenterna. Om du har all information gällande spårbarhet bevarade, kommer du att lyckas med detta. På så sätt kan du också visa för din livsmedelsinspektör att din spårbarhet fungerar och att du kan handla rätt vid eventuella problemsituationer.

Hur länge ska spårbarhetsuppgifterna sparas?

Uppgifterna måste sparas i minst ett år. Uppgifter om nötkött måste dock sparas i minst två år.

Kom ihåg

  • Bokför vilka slags råvarorna och livsmedlen du har.
  • Bokför varifrån och när du har skaffat råvarorna och livsmedlen.
  • Bokför vart har du levererat livsmedlen.
  • Förvar uppgifter åtminstone ett år. Uppgifter son gäller nötkött måste förfaras två år.
Sidan har senast uppdaterats 2.4.2019