Hanteringen av spårbarhetsinformationen

Då du behärskar detta och levererar denna information även till dina kunder är det grundläggande beträffande spårbarheten säkert i ordning:

 • livsmedlets beteckning
 • en noggrann beskrivning av livsmedlet
 • livsmedlets volym eller kvantitet
 • namnet på och adressen till den livsmedelsföretagare som levererat livsmedlet
 • [namnet på och adressen till avsändaren, om denna är någon annan än det livsmedelsföretag som levererat livsmedlet]
 • namnet på och adressen till den livsmedelsföretagare till vilken livsmedlet levererats
 • [namnet på och adressen till mottagaren, om denna är någon annan än det livsmedelsföretag till vilket livsmedlet levererats]
 • referensen som specificerar partiet eller försändelsen (allt enligt fallet)
 • leveransdatumet (dag.månad.år).

Glöm inte:

 • Gör en mottagningskontroll.
 • Ta alltid till vara följebreven som åtföljer livsmedlen du mottagit. Förvara dem på en viss plats så att det är lätt att finna dem.
 • Planera och utarbeta ett färdigt följebrevsunderlag för ditt företag. Det hjälper dig också att säkerställa att all nödvändig information alltid blir levererad till din kund.
 • Ta alltid till vara kopiorna av följebreven som åtföljt livsmedlen du levererat. Förvara dem på en viss plats så att det är lätt att finna dem.
 • Om du tillverkar livsmedel, planera att systematiskt sätt på vilket produktspecifika recept utarbetas och hanteras.
 • Planera och se till att receptet och märkningarna på produkten som motsvarar receptet smidigt kan kopplas till varandra.

Spårbarheten regleras av många olika författningar

Ovan har behandlats det grundläggande beträffande spårbarheten och det hur du får dessa saker att fungera i ditt eget företag. Utöver det finns också produktkategorispecifik lagstiftning som du vid behov också bör beakta. Det är bäst att du diskuterar med livsmedelstillsynen i din egen kommun om det vilken särskild lagstiftning som eventuellt gäller just din verksamhet.

Väl planerat är hälften gjort

I din plan för egenkontroll berättar du hur ditt företag hanterar livsmedlens spårbarhet. Beskriv bit för bit vilka stadier din verksamhet består av. Fundera i vilket stadium det behöver föras bok eller till exempel märkas ut i en tabell vad som gjorts och när. I fråga om livsmedlens spårbarhet är det centrala att du kan följa upp produktflödet och vid behov återkomma till det med hjälp av bokföring och dokumentation. Då du beskriver hur spårbarheten hanteras i ditt företag är det viktigt att realistiskt berätta vad som sker och hur. Du beskriver spårbarheten med tanke på dig själv och ditt företag så att du i alla stadier begriper hur dessa saker fungerar i ditt företag. Så kan du klart och tydligt beskriva saken också för din livsmedelstillsynsperson. Det är till hjälp i en eventuell krissituation.

Sidan har senast uppdaterats 8.8.2019