Hantering och kontroll av temperaturer i egenkontroll

Planera

 • hur du följer upp livsmedlens och förvaringsutrymmenas temperaturer?
 • vad man ska göra om det finns problem med temperaturkontrollen?
 • varifrån temperaturerna mäts?
 • hur ofta mäts de?
 • hur ofta registreras mätresultaten?
 • vad gör man om man inte håller sig inom temperaturgränserna som förordnats i lagstiftningen?

 

Kontrollera temperaturerna åtminstone under dessa arbetsmoment

 • När du tar emot livsmedel
 • Under hanteringen av kött
 • Under kylförvaring och lagring
 • Vid upphettning av mat
 • Vid nedkylning (av både varma rätter och till exempel efter tillverkning av köttfärs)
 • När maten står framme för servering

 

Om du transporterar livsmedel själv, planera

 • hur säkerställer du livsmedlens säkerhet under transporten?
 • vilka transportmedel används?
 • hur förpackas livsmedlen för transporten?
 • hur länge varar transporterna?
 • hur kontrolleras temperaturerna under transporten?
 • vad man ska göra i problemsituationer?

 

Du hittar frågor som ställts oss om temperaturer här.

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2019