Exempel på flexibilitet

Här hittar du exempel på hur flexibilitet har tillämpats. Det är bra att komma ihåg att en del av flexibiliteten bestäms från fall till fall, och det är alltid bra att först förhandla om den med den lokala inspektören.

Fler exempel på flexibilitet finns här.

Flexibilitet kan vara till exempel:

  • Toaletter och personalrum i en livsmedelslokal kan vara belägna någon annanstans än i livsmedelslokalen (till exempel i byggnaden bredvid).
  • Storleken och utrustningen på personalens omklädningsrum kan variera efter verksamhet och behov. Till exempel krävs inte separata klädskåp i alla situationer.
  • I skärgården behövs inte alltid toaletter med vattensköljning.
  • Städredskap eller arbetsredskap som används i en mobil livsmedelslokal, till exempel en torgförsäljningsplats, kan förvaras och underhållas hemma, om det kan göras hygieniskt. Tillverkningslokalen i en mobil livsmedelslokal kan också vara belägen hemma, om det kan utföras hygieniskt. Detta innebär i praktiken att förbehandling eller förvaring av livsmedel kan göras hemma från fall till fall.
  • I mobila livsmedelslokaler kan det vara tillåtet att hämta vatten för handtvätt i dunkar, när vatten inte annars är tillgängligt. I vissa fall kan det också vara tillåtet att använda enbart engångshanddukar.
  • I vissa fall kan en liten restaurang eller ett kafé tillåta att gäster och personal har en gemensam toalett.
  • Städredskap kan förvaras i ett skåp eller skrubb utan ett tappställe för vatten, om redskapen inte behöver tvättas eller tvätten görs någon annanstans. Förvarings- och tvättlösningarna för städredskap kan, beroende på situationen, vara mycket flexibla. Till exempel kan tvätt och underhåll av redskapen ske hemma.
  • Golvbrunnar krävs inte alltid i alla lokaler, utan behovet bedöms från fall till fall efter verksamheten. Till exempel i restaurangens kök, där mycket matlagning pågår, behövs i allmänhet en golvbrunn för städning. I små kiosker där det inte finns någon matlagning, krävs å andra sidan inte en golvbrunn, eftersom det sällan finns ett behov av den.
  •  Om det är svårt att organisera verksamheten på ett sådant sätt att livsmedelslokalens utrymmen räcker till för all planerad verksamhet, kan olika funktioner åtskiljas från varandra tidsmässigt. Detta betyder att olika saker kan göras i samma utrymmen, om de utförs vid olika tidpunkter och man ser till bl.a. noggrann rengöring mellan dem.
  • I gamla fastigheter med små möjligheter att ändra om utrymmena, är det möjligt vara flexibel i strukturella krav beroende på situationen.

Var aktiv och ta reda på vilken slags flexibilitet du kan få tillgång till

Som företagare i livsmedelsbranschen bör du alltid veta vilka risker som finns i din verksamhet och hur dessa risker påverkar livsmedelssäkerheten. När du känner till dem, kan du börja fundera över vilken slags flexibilitet som kan underlätta din verksamhet tillsammans med din lokala livsmedelsinspektör. Det lönar sig att vara aktiv, så att du så effektivt som möjligt ska kunna utnyttja den flexibilitet som lagstiftningen möjliggör.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.3.2019