Ytterligare information om utvidgande av verksamheten på lantgården

På denna webbplats har vi samlat länkar till den ytterligare information som nämnts på webbkursen och guiden för 

Försäljning av livsmedel och vidareförädling av produkter från växriket på gården. 

Observera att all ytterligare information tyvärr inte är tillgänglig i alla språkversioner.

Guidens innehåll

Grundande

Lokaler

Verksamhet

Personal

Egenkontroll

Allmännt

Sidan har senast uppdaterats 10.12.2018