Interventionslagring av smör och skummjölkspulver

Smör och skummjölkspulver får säljas till interventionslager till ett fast pris årligen från 1.3 till 30.9.

Det fastställda interventionspriset för skummjölkspulver är 169,80 euro/100kg. EU:s årliga inköpskvot för mjölkpulver är 109 000 ton.

För smör betalas 221,75 euro/100 kg. EU:s årliga inköpskvot för smör är 30 000 ton.

När kvoterna är fyllda kan upphandlingen fortgå med ett förfarande för anbudstävlan genom beslut av Europeiska kommissionen.

Smör och skummjölkspulver säljs från interventionslagren tillbaka till marknaden genom Europeiska kommissionens separata beslut.

I Finland lagras för tillfället inget smör eller skummjölkspulver i interventionslager.

Interventionslager för skummjölkspulver i Finland: Suomen Viljava Oy, Viljavarastontie 14, 32200 Loimaa

 

Kontaktinformation:
interventio(at)ruokavirasto.fi
förnamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi
Päivi Vaismaa, överinspektör, 0295 205 127
Juhani Heikkilä, överinspektör, 0295 204 232

Sidan har senast uppdaterats 18.4.2019