Stöd för privat lagring av svinkött

Europeiska kommissionen öppnar upp möjligheten att lämna in ansökningar om stöd för privat lagring engligt marknadsläget. Stöd för privat lagring av svinskött är inte aktivt för tillfället.

Kontaktinformation:

interventio(at)ruokavirasto.fi

Päivi Vaismaa, överinspetkör

0295 205 127
förnamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 27.12.2018