Anmälan om primärproduktionsställe och registrering

Om den produktionsgård på vilken primärproduktion idkas ska lämnas en anmälan om primärproduktionsställe. Anmälan om primärproduktionsställe lämnas till livsmedelstillsynsmyndigheten på det sätt som 8 § livsmedelslagen förutsätter. Om direktförsäljning av ägg från gården lämnas en anmälan i samband med anmälan om primärproduktionsställe.

Hönsägg avsedda som människoföda får produceras för försäljning endast i ett sådant hönseri, som införts i registret över hönserier i registret över djurhållare. Alla som håller fjäderfä ska anmäla sig som djurhållare och också registrera djurhållningsplatsen.

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2021