Försäljning av ägg

Direktförsäljning av hönsägg från ett primärproduktionsställe

Den som producerar hönsägg kan överlåta ägg direkt till slutkonsumenten från primärproduktionsstället. Producenten får också sälja ägg i lokal torghandel eller från dörr till dörr. Den högst tillåtna mängden på direktsålda ägg är 20 000 kg per år (Livsmedelshygiens förordning 318/2021 14 § 1 mom.) Äggen behöver inte vara kvalitets- eller viktklassificerade. Producentkoden ska stämplas på ägg som saluhålls på ett torg. Om en producent har högst 50 värpande hönor, behöver han inte stämpla äggen vid torghandel (producentens namn och adress ska ändå anges på säljstället). En äggproducent i undantagsområdet behöver inte heller stämpla hönsägg som saluhålls på ett torg.

Den som producerar hönsäggen får inte leverera äggen han producerat till anmälda livsmedelslokaler eller anläggningar. En producent i det så kallade undantagsområdet, som omfattar förra Lapplands, Uleåborgs och Ålands län och landskapen Norra karelen och Norra Savolax i Östra Finlands län, kan leverera hönsägg som han producerat i egenskap av primärföretagare inom undantagsområdet direkt till konsumenterna, utöver butiker som saluhåller hönsägg till företagare som tillverkar och serverar mat till konsumenter, såsom restauranger och lunchställen, högst 30 000 kg per år utan att äggen är kvalitets- och viktklassificerade eller stämplade (Livsmedelshygiens förordning 318/2021 14 § 2 mom.).

Direktförsäljning av andra fågelägg från ett primärproduktionsställe

Andra fågelägg än hönsägg (såsom ägg från vaktlar, gäss, ankor, strutsar) får en producent sälja eller överlåta till konsumenten högst 5 000 kg per år (Livsmedelshygiens förordning 318/2021 14 § 3 mom.).

Andra fågelägg kan en producent leverera direkt från gården till lokal detaljhandel högst 5 000 kg per år (Livsmedelshygiens förordning 318/2021 14 § 4 mom.).

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2021