Mjölk

En mjölkproducent som håller kor, getter, får eller andra husdjur för mjölkproduktion räknas som livsmedelsföretagare, utom då det är fråga om produktion som är avsedd för privat konsumtion. Livsmedelsföretagaren ska se till att de relevanta kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls då det gäller de verksamheter som denna ansvarar för.

Lagstiftning

Utöver de allmänna kraven på primärproduktionen ställs ytterligare krav på livsmedelshygienen vid mjölkproduktion. Dessa krav finns främst i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung samt i bilaga 2 till förordningen om primärproduktion. I fältet till höger finns länkar till lagtexterna.

Kraven i ovan nämnda författningar som gäller gårdar med mjölkproduktion finns samlade i en lista (en så kallad checklista), som både myndigheter som utför hygienkontroller på gårdarna och företagarna själva kan ha nytta av. Under rubriken Ofta frågat finns mera information om tillämpningen av vissa krav.

Kontroll

Mjölkproduktionsgårdarna övervakas av veterinärer som står i tjänsteförhållande till kommunen. Hygienkontroller av mjölkproduktionsgårdarna ingår i övervakningen. Kontrollblanketten som ska ifyllas vid kontrollen samt checklistan som används som hjälp vid kontrollen finns under Blanketter och anvisningar

 

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2018