Information som ska tillhandahållas om livsmedel

Med information som ska tillhandahållas om livsmedel avses information om ett livsmedel som görs tillgänglig för konsumenten på en etikett eller i något annat åtföljande material eller med någon annan metod, inklusive moderna tekniska verktyg eller muntlig kommunikation. Om livsmedel tillhandahålls information också via marknadsföring och reklam.

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2022