Användning ett namnskydd produkt som ingrediens

Användning ett namnskydd produkt som ingrediens i en färdigmat eller i menyn i en restaurang tillåter också användningen av symbolen. Det ska ändå finnas tillräckligt av ingrediensen i fråga i färdigmaten eller portionen för att ge maten en särskild smakskiftning. I samma färdigmat eller portion får inte användas en motsvarande ”vanlig” ingrediens som komplement. Mer om detta i meddelande från kommissionen: Riktlinjer för märkning av livsmedel som innehåller ingredienser med namnskyddade beteckningar (PDF).  

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2021