Namnskyddskategorier

I systemet finns tre olika kategorier. Två av dem, skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB), begränsar tillverkning och/eller produktion av produkten enbart till dess traditionella geografiska område. Den tredje kategorin, garanterad traditionell specialitet (GTS), skyddar åter produktens traditionella tillverkningsmetod och råvaror, men binder inte tillverkningen eller råvarornas ursprung till något geografiskt område.

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB).

1. Skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

Produktion, bearbetning och beredning av produkten skall ske inom ett visst geografiskt område. Produktens kvalitet eller egenskaper beror i väsentlig grad på det geografiska området i fråga, såsom en råvara som producerats där.

Av finländska produkter har skyddats som ursprungsbeteckningar:

 • Lapin Puikula (1997) (lappländsk mandelpotatis),
 • Lapin Poron liha (2009) (renkött från finska Lappland),
 • Lapin poron kuivaliha (2010) (torkat renkött från finska Lappland),
 • Lapin poron kylmäsavuliha (2011) (kallrökt renkött från finska Lappland) och
 • Kitkan viisas (2013).

Beteckningen Kitkan viisas används för siklöja fångad i sjöar i nordöstra Österbottens höglandsområde. Siklöjan där har den särskilda egenskapen att benen är mjuka. För mer detaljerad beskrivning se specifikationen.

Potatis med beteckningen Lapin Puikula skall vara producerad och förpackad i Lappland. Potatis med enbart beteckningen Puikula kan däremot produceras och förpackas också på annat håll än i Lappland.

Renkött med beteckningen Lapin Poron liha skall vara producerat, styckat och förpackat i det finska renskötselområdet. Renkött med beteckningen Lapin Poron liha kan saluhållas i form av hela, halva och kvartskroppar eller förpackat i form av kropps- och muskelbitar. För mer detaljerad beskrivning se specifikationen. Skyddet gäller endast beteckningen Lapin Poron liha.

Europeiska produkter, exempel:

 • osten Parmigiano Reggiano (parmesanost) (Italien),
 • osten Danablu (Danmark),
 • osten Feta (Grekland),
 • osten Roquefort (Frankrike),
 • osten Gorgonzola (Italien),
 • Prosciutto di Parma (Parmaskinka, Italien),
 • Prosciutto di Carpegna (Italien),
 • Prosciutto di Modena (Italien),
 • pistaschmandlarna Pistacchio verde di Bronte (Italien),
 • olivoljan Huile d'olive de Nice (Frankrike),
 • balsamvinägern Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (Italien).

Skyddad geografisk beteckning (SGB).

2. Skyddad geografisk beteckning (SGB)

Antingen produktion, bearbetning eller beredning av produkten skall ske inom ett visst geografiskt område, som ger produkten dess kvalitet, rykte eller andra egenskaper. En del av råvarorna till produkten kan införas från områden utanför detta område.

Av finländska produkter har två beteckningar skyddats som geografisk beteckning: 

 • Kainuun rönttönen (2008) (traditionell pirog från Kajanaland) och
 • Puruveden muikku (2013) (siklöja från sjön Puruvesi).

Tillverkarens produktionsplats ska för beteckningens Kainuun rönttönen del ligga inom landskapet Kajanaland. Tillverkningsmetoden har beskrivits i specifikationen i ansökan om registrering.

Beteckningen Puruveden muikku används om siklöja (Corogenus albula) fångad i Puruvesi insjöbäcken i nordöstra delen av sjön Saimen. I jämförelse med andra siklöjor är den klart silvrigare till färgsättningen. För mer detaljerad beskrivning se specifikationen. 

Europeiska produkter, exempel:

 • Navarrasparris (Spanien),
 • Ardennerskinka (Belgien),
 • Schwarzwaldskinka (Tyskland),
 • Connemara Hill Lamb (Irland),
 • pumpafröoljan Steirisches Kurbiskeröl (Österrike),
 • Aachenpepparkakor (Tyskland), Lybeckmarsipan (Tyskland).

SUB- och SGB-produkter registrerade i övriga EU-länder

SUB-produkter som registrerats i andra länder får inte tillverkas i Finland. Det är då oftast fråga om ostar, såsom; osten Parmigiano Reggiano, osten Danablu, osten Feta, osten Roquefort och osten Gorgonzola.

Också i fråga om SGB-produkter ska betydande produktions-, bearbetnings- och beredningsstadier ske inom ett fastställt produktionsområde.

Produkter med andra beteckningar får inte förses hänvisningar till en skyddad beteckning, såsom uttryck som  ”kvalitet”, ”typ”, ”metod”, ”producerad på samma sätt som”, ”efterliknar” eller något annat dylikt. Ost av typen Feta är således inte en tillåten beteckning för ett livsmedel, utan beteckningen skall bildas till exempel enligt användningsändamålet, såsom ”salladsost”.

All hantering, styckning, rivning och förpackning av ostar med skyddad ursprungsbeteckning skall ske inom det geografiska området i fråga, om inte någon friare praxis tillåts i produktspecifikationen för beteckningen i fråga.

Garanterad traditionell specialitet (GTS).

3. Garanterad traditionell specialitet (GTS)

Med skyddet garanterad traditionell specialitet (GTS) hänvisas inte till produktens ursprung, utan man vill framhäva produktens traditionella sammansättning och produktionsmetod. En GTS-skyddad produkt kan tillverkas var som helst inom EU-området, men produkten skall tillverkas enligt den registrerade tillverkningsmetoden och ingrediensförteckningen.

Då en instans ansöker om GTS-skydd för en produkt, meddelar instansen om man vill reservera beteckningen enbart för den produkt, som avses i specifikationen. Om beteckningen reserveras, skall produkter som tillverkas med den beteckningen motsvara specifikationen. Om ingen sådan reservering görs, kan samma beteckning användas också för sådana produkter, som inte motsvarar specifikationen.

Av finländska produkter har skyddats som garanterad traditionell specialitet:

 • Sahti (2002) (hembryggt öl från Tavastland),
 • Kalakukko (2002) (limpa med inbakad fisk) och
 • Karjalanpiirakka (2003) (karelsk pirog) 

Karjalanpiirakka
Instansen som ansökt om registrering har reserverat beteckningen karjalanpiirakka endast för sådana produkter, som tillverkats enligt den registrerade metoden. Skyddet gäller endast beteckningen ”karjalanpiirakka”. Om pirogen inte uppfyller ovan nämnda krav, kan man använda till exempel beteckningen ”rispirog”.

Kalakukko
Instansen som ansökt om registrering har reserverat beteckningen kalakukko endast för sådana produkter, som tillverkats enligt den registrerade metoden. Skyddet gäller endast beteckningen ”kalakukko”, inte beteckningen ”muikkukukko”, ”ahvenkukko”, ”lanttukukko” etc.

Europeiska produkter, exempel:

 • osten Mozzarella,
 • korven Falukorv,
 • Serranoskinka (Jamo n serrano),
 • Pizza Napoletana.

Produkter kan skyddas också enbart på ett språk; exempel "Traditional Farmfresh Turkey" (kalkon producerad på gården), som skyddats endast på engelska; intill beteckningen ska finnas märkningen ”enligt brittisk tradition”.

I ansökningarna om registrering av beteckningarna Mozzarella och Pizza Napoletana har instansen som ansökt om registrering inte reserverat beteckningen enbart för en sådan produkt, som avses i specifikationen och dessa beteckningar kan således användas också för andra liknande produkter. Förpackningarna till dessa får ändå inte vara försedda med omnämnandet ”garanterad traditionell specialitet” eller EU-logon.

Användning av symbolen för namnskydd

För sådana produkters del, som släppts ut på marknaden efter 4.1.2016, är symbolen som påvisar skyddet obligatorisk. I märkningarna på förpackningen kan också användas omnämnandet ”skyddad ursprungsbeteckning” (SUB-skyddade produkter), ”skyddad geografisk beteckning” (SGB-skyddade produkter) eller ”garanterad traditionell specialitet” (GTS-skyddade produkter), men dessa märkningar är inte obligatoriska.

Om symbolerna SUB och SGB ingår noggrannare stadganden (om färger, storlek och typsnitt) i bilaga X till kommissionens förordning (EU) nr 668/2014.

Alla symboler för namnskydd finns i tryck på sidorna i Europeiska kommissionens kvalitetsordningar.

Sidan har senast uppdaterats 30.6.2021